แจ้งเบาะแสข้าราชการหรือเจ้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลปลายพระยา ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาล โทร 075-687141 ต่อ 106

พฤษภาคม 20, 2020