มิถุนายน 19, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ์้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำนักปลัดเทศบาล ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง