ตุลาคม 31, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาโครงการจัดซื้อนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาโครงการจัดซื้อนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562

มิถุนายน 19, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ์้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำนักปลัดเทศบาล ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง