มีนาคม 22, 2019 | ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และวิธีปฏิบัติของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

มีนาคม 4, 2019 | ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเทศบาลตำบลปลายพระยา

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเทศบาลตำบลปลายพระยา

สิงหาคม 27, 2018 | ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการสอบ เป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลปลายพระยา

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการสอบ เป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลปลายพระยา