กุมภาพันธ์ 28, 2020 | ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนด วัน เวลา ลูกจ้างภารกิจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

กุมภาพันธ์ 5, 2020 | ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล

มีนาคม 22, 2019 | ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และวิธีปฏิบัติของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

มีนาคม 4, 2019 | ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเทศบาลตำบลปลายพระยา

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเทศบาลตำบลปลายพระยา