กรกฎาคม 15, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างชุมชนต้นแบบแห่งการอยู่ร่วมกันและการเข้าถึงได้ของทุกคนในสังคม

ตามรายละเอียดแนบ  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างชุมชนต้นแบบแห่งการอยู่ร่วมกัน

กรกฎาคม 11, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัดเทศบาล)

เอกสารประกอบประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัดเทศบาล)

กรกฎาคม 11, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัดเทศบาล)

เอกสารประกอบประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัดเทศบาล)

กรกฎาคม 10, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโครงการขุดคูระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาแนม

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศขุดคูระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยตาแนม

กรกฎาคม 10, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ 1352 กบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัดเทศบาล)

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ 1352 กบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัดเทศบาล)

กรกฎาคม 5, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดคูระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาแนม

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดคูระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยตาแนม