พฤษภาคม 19, 2020 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ป้ายมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

พฤษภาคม 12, 2020 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศส่งมอบงานจ้างโครงการก่อสร้างป้ายเฉลืมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

เอกสารประกอบ ประกาศส่งมอบงานจ้างโครงการก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

พฤษภาคม 8, 2020 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,116 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์จำนวน 1116 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

พฤษภาคม 7, 2020 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามรายละเอียดแนบท้าย