มีนาคม 26, 2020 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการจัดทำรั้วเหล็กรอบสนามกีฬาฟุตซอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสกุก่อสร้างจัดทำรั้วเหล็กรอบสนามกีฬาฟุตซอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มีนาคม 26, 2020 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านหาดถั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด. บ้านหาดถั่ว

มีนาคม 24, 2020 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการจัดทำรั้วเหล็กรอบสนามกีฬาฟุตซอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ์้อวัสดุก่อสร้าง จัดทำรั้วสนามกีฬาฟุตซอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มีนาคม 16, 2020 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตัดเย็บหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 5000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตัดเย็บหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 5000 ชิ้น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

มีนาคม 16, 2020 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ        รายละเอียดแนบท้าย