กุมภาพันธ์ 28, 2020 | ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนด วัน เวลา ลูกจ้างภารกิจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไทรห่อเชื่อมวัดบางเงิน

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไทรห่อ ตามรายละเอียดแนบ

กุมภาพันธ์ 24, 2020 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายพระยา เรื่องส่งมอบงานจ้างซ่อมแซมถนนหินผุ จำนวน 2 สาย

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศส่งมอบงานจ้างซ่อมแซมถนนหินผุ จำนวน 2 สาย

กุมภาพันธ์ 21, 2020 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ำซ่ำ บ้านหัวควนสามัคคี

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนซอยน้ำซ่ำ ตามรายละเอียดแนบ

กุมภาพันธ์ 20, 2020 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค – 2930 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

เอกสารประกอบประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค – 2930 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

กุมภาพันธ์ 13, 2020 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไทรห่อเชื่อมวัดบางเงิน

ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนซอยไทรห่อ ตามรายละเอียดแนบท้าย

กุมภาพันธ์ 13, 2020 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลก่อสร้างห้องน้ำสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการบุคคลก่อสร้างห้องน้ำสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่10 จำนวน 1 หลัง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

กุมภาพันธ์ 13, 2020 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (OTOP) และศาลาที่พักริมทาง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบการประกาศ บริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (OTOP) และศาลาที่พักริมทาง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง