ตุลาคม 31, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาโครงการจัดซื้อนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาโครงการจัดซื้อนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562

ตุลาคม 30, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนระบบน้ำพุ สระน้ำเทศบาลตำบลปลายพระยา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนระบบน้ำพุ สระน้ำเทศบาลตำบลปลายพระยา

ตุลาคม 30, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำบริเวณทางหลวงแผ่นดิน 4009 (ชุมชนบ้านหน้าอำเภอ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำบริเวณทางหลวงแผ่นดิน 4009

ตุลาคม 30, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

ตุลาคม 30, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายพระยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล ป้ายฟิวเจอร์บอร์ดพร้อมออกแบบสำหรับออกแบบสำหรับดำเนินการภายใต้โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายพระยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล ป้ายฟิวเจอร์บอร์ดพร้อมออกแบบสำหรับออกแบบสำหรับดำเนินการภายใต้โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล ป้ายฟิวเจอร์บอร์ดพร้อมออกแบบสำหรับดำเนินการภายใต้โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ตุลาคม 30, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายพระยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดดินและรื้อผนังก่ออิฐบล็อคสนามฟุตซอลหญ้าเทียม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายพระยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดดินและรื้อผนังก่ออิฐบล็อคสนามฟุตซอลหญ้าเทียม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดดินและรื้อผนังก่ออิฐบล็อคสนามฟุตบอลหญ้าเทียม รร.อนุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...