มิถุนายน 28, 2019 | ศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายนิกร สมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา พร้อมคณะ ต้อนรับคณะศึกษาจากเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎ์ธานี พร้อมบรรยายสรุปการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ...

มิถุนายน 24, 2019 | ศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา นายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา พร้อมคณะ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และลงพื้นที่ไปตามฐานเรียนรู้ต่างของเทศบาลตำบลปลายพระยา ...

มิถุนายน 24, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการ Universal design

เอกสารประกอบการประกาศ เอกสารประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุมชนต้นแบบ Universal

มิถุนายน 21, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกคอมพิวเตอร์

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึก

มิถุนายน 19, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถกระเช้าหมายเลขทะเบียน 80-5627 กระบี่ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบการประกาศ จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถกระเช้าหมายเลขทะเบียน 80-5627 กระบี่ จำนวน 8 รายการ

มิถุนายน 19, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบการประกาศ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ