กุมภาพันธ์ 27, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจงานของสวนน้ำ เทศบาลปลายตำบลปลายพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจงานของสวนน้ำ เทศบาลปลายตำบลปลายพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กุมภาพันธ์ 22, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง เทศบาลตำบลปลายพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง  ตามรายละเอียดแนบ

กุมภาพันธ์ 21, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบการประกาศ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ

กุมภาพันธ์ 20, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจงานของกองการศึกษาเทศบาลตำบลปลายพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจงานของกองการศึกษาเทศบาลตำบลปลายพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กุมภาพันธ์ 18, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุข)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ  จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ

กุมภาพันธ์ 18, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังขยะพลาสติกโพลีเอทธีลีน จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ จัดซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน 100 ใบ

กุมภาพันธ์ 15, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อสวนน้ำเทศบาลตำบลปลายพระยาพร้อมออกแบบชนิดพลาสวูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อสวนน้ำเทศบาลตำบลปลายพระยาพร้อมออกแบบชนิดพลาสวูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง