พฤศจิกายน 30, 2018 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีต ซอยเทศบาล 9

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีต ซอยเทศบาล 9

พฤศจิกายน 28, 2018 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤศจิกายน 27, 2018 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุข)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ

พฤศจิกายน 27, 2018 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ(กองสาธารณสุข)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

พฤศจิกายน 26, 2018 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา และวัสดุที่จำเป็นสำหรับใช้ในการแข่งขัน สำหรับดำเนินการภายใต้โครงการส่งทีมเข้าแข่งขันฟุตบอล อบจ. กระบี่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 (ลักษณะโครงการต่อเนื่อง) รอบคัดเลือกระดับอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา และวัสดุที่จำเป็นสำหรับใช้ในการแข่งขัน สำหรับดำเนินการภายใต้โครงการส่งทีมเข้าแข่งขันฟุตบอล อบจ. กระบี่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 (ลักษณะโครงการต่อเนื่อง) รอบคัดเลือกระดับอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ...

พฤศจิกายน 23, 2018 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤศจิกายน 23, 2018 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง