มิถุนายน 29, 2018 | ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประธานเปิดกีฬาสีประจำปี โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม ประจำปี 2561

เช้าวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา ประธานเปิดกิจกรรม “กีฬาสีภายในโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม” ประจำปี 2561 ท่ามกลางความคึกคักและความตื่นเต้นของกิจกรรมขบวนพาเรดประจำปีนี้…. ...

มิถุนายน 19, 2018 | ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “หลักนักบริหารงานระดับสูง” รุ่นที่ 36

บ่ายวันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น.นายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  “หลักสูตรนักบริหารงานระดับสูง” รุ่นที่ 36 พร้อมบรรยายสรุปการบริหารองค์กรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้กับเทศบาลตำบลปลายพระยา ...