กันยายน 29, 2017 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยช่างโยธา

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยช่างโยธา

กันยายน 29, 2017 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1

กันยายน 29, 2017 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

กันยายน 29, 2017 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่งานกีฬาและนันทนาการ

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่งานกีฬาและนันทนาการ

กันยายน 29, 2017 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กนักเรียน

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กนักเรียน