สิงหาคม 31, 2017 | ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศการแก้ปัญหาโรงน้ำยางพาราส่งกลิ่นเหม็นก่อความเดือดร้อนรำคาญ

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศการแก้ปัญหาโรงน้ำยางพาราส่งกลิ่นเหม็นก่อความเดือดร้อนรำคาญ

สิงหาคม 22, 2017 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการ(Universal Design)

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการ(Universal Design)

สิงหาคม 21, 2017 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาโครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ ร.ร.อนุบาล

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ ร.ร.อนุบาล ประกาประมาณราคา ปร.4 โครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ ร.ร.อนุบาล ประกาประมาณราคา ปร.5 โครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ ร.ร.อนุบาล ...

สิงหาคม 2, 2017 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการจ้างออกแบบโครงการสร้างชุมชนแห่งการอยู่ร่วมกัน Universal Design ครั้งที่ 2

เอกสารประกอบการประกาศ เอกสารแนบท้ายประกาศโครงการ (Universal Design) ครั้งที่ 2 เอกสารการจ้างออกแบบโดยวิถีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ประกาศการจ้างออกแบบโครงการ (Universal Design) ครั้งที่ 2 ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ ...

สิงหาคม 2, 2017 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการจ้างออกแบบโครงการสร้างชุมชนแห่งการอยู่ร่วมกัน Universal Design ครั้งที่ 3

เอกสารประกอบการประกาศ ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ ประกาศการจ้างออกแบบโครงการ (Universal Design) ครั้งที่ 3 เอกสารการจ้างออกแบบโดยวิถีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด เอกสารแนบท้ายประกาศโครงการ (Universal Design) ครั้งที่ 3 ...