กรกฎาคม 14, 2017 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการจ้างออกแบบโครงการสร้างชุมชนแห่งการอยู่ร่วมกัน Universal Design

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศการจ้างออกแบบโครงการสร้างชุมชนแห่งการอยู่ร่วมกัน ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ