มกราคม 25, 2017 | ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 7 ก.พ. 60 เวลา 10.00 น.

ประกาศขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560 ใันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนะกงานเทศบาลตำบลปลายพระยา