มีนาคม 25, 2016 | ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลปลายพระยา

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลปลายพระยา

มีนาคม 25, 2016 | ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลปลายพระยา

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลปลายพระยา