เมื่อวันที่ 22-29 มีนาคม 2562 และ วันที่ 1 เมษายน 2562 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาลตำบลปลายพระยา กำหนดลงจัดเวทีประชาคมเพื่อเพิมเติมหรืเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) โดยกำหนดการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ชุมชนของเทศบาลทั้ง 7 ชุมชน ได้กำหนดการลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมดังนี้
วันที่ 22 มีนาคม 2562 ชุมชนบ้านหาดถั่ว
วันที่ 25 มีนาคม 2562 ชุมชนบ้านหน้าสวน
วันที่ 26 มีนาคม 2562 ชุมชนบ้านหน้าอำเภอ
วันที่ 27 มีนาคม 2562 ชุมชนบ้านบางเหียน
วันที่ 28 มีนาคม 2562 ชุมชนบ้านทุ่งพัฒนา
วันที่ 29 มีนาคม 2562 ชุมชนบ้านปากน้ำ
วันที่ 1 เมษายน 2562 ชุมชนบ้านหัวควนสามัคคี

 

แชร์...สิ่งนี้
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
เมษายน 2, 2019
  • 0
  • 0
แชร์...สิ่งนี้
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *