เทศบาลตำบลปลายพระยาได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน ตามเอกสารแนบท้ายนี้ ผลการคัดเลือกอปท ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 62

มิถุนายน 9, 2020
  • 0
  • 0

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *