วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา พร้อมคณะต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรหมคร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมบรรยายสรุปการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และการจัดการขยะมูลฝอย และนำลงพื้นที่ฐานเรียนรู้ของเทศบาลตำบลปลายพระยา

มิถุนายน 14, 2019
  • 0
  • 0

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *