วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา นายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา พร้อมคณะ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และลงพื้นที่ไปตามฐานเรียนรู้ต่างของเทศบาลตำบลปลายพระยา

แชร์...สิ่งนี้
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
มิถุนายน 24, 2019
  • 0
  • 0
แชร์...สิ่งนี้
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *