วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา นายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา พร้อมคณะ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และลงพื้นที่ไปตามฐานเรียนรู้ต่างของเทศบาลตำบลปลายพระยา

มิถุนายน 24, 2019
  • 0
  • 0

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *