วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายนิกร สมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา พร้อมคณะ ต้อนรับคณะศึกษาจากเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎ์ธานี พร้อมบรรยายสรุปการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร

แชร์...สิ่งนี้
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
มิถุนายน 28, 2019
  • 0
  • 0
แชร์...สิ่งนี้
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *