วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายนิกร สมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา พร้อมคณะ ต้อนรับคณะศึกษาจากเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎ์ธานี พร้อมบรรยายสรุปการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร

มิถุนายน 28, 2019
  • 0
  • 0

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *