บ่ายวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน เครือข่ายขับเคลื่อนกิจกรรมของเทศบาลตำบลปลายพระยา ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะทำงานและตัดสิน การประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชน พร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการที่ของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และนำคณะลงเยี่ยมชมพื้นที่การดำเนินงานกิจกรรมทั้ง 4 โครงการของเทศบาลตำบลปลายพระยา

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *