ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาล

ตุลาคม 9, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายพระยา เรื่อง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหาดถั่ว โดยการติดตั้งเคาน์เตอร์อลูมิเนียม

ประกาศเทศบาลตำบลปลายพระยา เรื่อง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหาดถั่ว โดยการติดตั้งเคาน์เตอร์อลูมิเนียม http://drive.google.com/file/d/1SnHyE8P-2B4iIzE7gEtVE7g9S5ik_mDB/view?usp=sharing ...

ตุลาคม 4, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงอัฒจันทร์และแท่นประธานสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลปลายพระยา

ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงอัฒจันทร์และแท่นประธานสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลปลายพระยา http://drive.google.com/file/d/1SM4MO2hCkECs2Ya06IVZ9OmQ0oliBbvC/view?usp=sharing

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ประจำปี 2562

ประจำปี 2562

แผนการจัดหาพัสดุประจำปี

Want to know last news?

Subscribe