ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาล

พฤษภาคม 19, 2020 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ป้ายมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ประจำปี 2562

ประจำปี 2562

แผนการจัดหาพัสดุประจำปี

Want to know last news?

Subscribe