ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาล

กรกฎาคม 21, 2020 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านบางเหียน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านบางเหียน จำนวน 1 โครงการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ประจำปี 2562

ประจำปี 2562

แผนการจัดหาพัสดุประจำปี

Want to know last news?

Subscribe