ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาล

มกราคม 15, 2020 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 4 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ประจำปี 2562

ประจำปี 2562

แผนการจัดหาพัสดุประจำปี

Want to know last news?

Subscribe