ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาล

กรกฎาคม 15, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างชุมชนต้นแบบแห่งการอยู่ร่วมกันและการเข้าถึงได้ของทุกคนในสังคม

ตามรายละเอียดแนบ  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างชุมชนต้นแบบแห่งการอยู่ร่วมกัน

กรกฎาคม 11, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัดเทศบาล)

เอกสารประกอบประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัดเทศบาล)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ประจำปี 2562

ประจำปี 2562

แผนการจัดหาพัสดุประจำปี

Want to know last news?

Subscribe